Hoffman Bible


HOFFMAN.tba

Hoffman/Vanwaganen Family Bible

Submitted January 29, 1997 by:
Kathleen DuVall
3609 Montrose Ave.
Richmond, VA 23227
Email: kduvall@erols.com


Surnames found in this record:
DAVIS
HARDENBERGH
HOFFMAN
NOTTINGHAM
ROMYNE (clergy)
SCHOONMAKER
TAPPEN (godparent)
VANWAGANEN
VAS (clergy)

Old Dutch Bible, publ. 1741, Dordrecht, Netherlands
Text of title page located in the center of the book, between old & new
testaments:

Het Nieuwe Testament,
ofte
AlleBoecken des Nieuwen Verbonts
onses HEEREN
JESU CHRISTI
Door Last
Van de Hoog: Mog: HEEREN
Staten Generael
Der Vereenighde Nederlanden, endevolgens 't Besluyt van
de Synode Nationael, gehouden tot DORDRECHT,
en de Jaren 1618 ende 1619,
Uyt de Oorsproncklicke Griecksche tale in onse nederlantsche getrouwelick
over-
geset: Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen,
aenteecke-
ningen van de gelijckluydende Texten, ende oock een Nieuw Register.
ENDE
Door gemeene ordre der Nederlantsche Kercken verbetert van Druckfauten
ende Misstellingen die en eersten Druck gevonden worden.

Te Dordrecht,
By Jacob-, en Hendrick -Keur.
Ao 1741

NEW PAGE

I, Elisabeth Vanwaganen was born in the year of our lord 1742, December
12th, and was joined in wedlock with Adam Hoffman, in the year of our
lord 1764, June 13.

June 24th 1768 was born my first daughter named Sarah.

February 13, 1770 was born my first son named Benjamin

April 3, 1772 was born my second son named Cornelious

February 4, 1774 was born my second daughter named Mary

February 24, 1777 was born my third son named Peter

May 2, 1779 was born my third daughter named Elizabeth

June 3 1782 was born my fourth daughter named Catherine

NEW PAGE

Elias D. Hardenbergh was born 9/24/1791

Catharine Hardenbergh was born 10/30/1801

Sarah Maria Hardenbergh was born 8/30/1821

Elen Hardenbergh was born 2/8/1823

Margaret Hardenbergh was born 12/13/1824

Jacob E. Hardenbergh was born 5/21/1827

Eve Elisa Hardenbergh was born 9/24/1829
Rachel Hardenbergh was born 9/8/1831

Judith Ann Hardenbergh was born 6/19/1837

NEW PAGE

Richard Davis Junr

in seventeen hundred and ninety six
I left a single state
and did myself in wedlock join
in august, ten, and eight

NEW PAGE

Garton Nottingham's Bible, was born in the year of Lord 1747. February
9th. Godfather & Mother, Petrus Tappen and wife, was baptised by Dom.
Vas

In the year of our Lord, 1775 Nov. 4 then was joined in wedlock with the
amiable & ever lovely Margaretta Hardenbergh.

In the year of our lord 1776 October 8th then was our first son Jacob
born. Godfather and Mother William Nottingham and Catharina Hardenburgh.
Baptised by D Romyne

In the year of our Lord 1776 October 8th then was born our first
daughter, Caty, Godfather and Mother Stephen Nottingham and Wintie
Schoonmaker. Baptised by Doct. Romyne

In the year of our lord 1780 August 1 then was born our second daughter
Rachel. Godfather and Mother Thomas Nottingham

In the year of our lord 1782 October 20th then was born third daughter
Margaret

1784 fourth daughter Su

1787 second son John

[END]